Ledikanten niet meer leverbaar

21 oktober 2017

Onlangs besloten om het leuke klepledikant niet meer verder te produceren of door te ontwikkelen. De reis was erg leuk en het is een bijzondere ervaring om dromen uit te laten komen. Het had zoveel meer voeten in de aarde om dit product goed in de markt te zetten dat we besloten hebben om ons volledig te richten op de praatplaten.

Ons ledikant met het unieke sluitsysteem: